Veřejné zakázky

Zpracováváme kompletní dokumentaci k VŘ, včetně technického zadání podle zákona č.137/2006 sb

Řešíme všechny činnosti, souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Maximální důraz klademe na co nejužší spolupráci se zadavatelem a na dokonalou přípravu veškerých dokumentů příslušného způsobu zadávacího řízení a to od zajištění vstupních podkladů pro zahájení zadávacího řízení až po vypracování a předání kompletní dokumentace zadání veřejné zakázky včetně analýzy potřeb a technického zadání podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek. Ve všech těchto fázích považujeme u každého ze způsobu zadání veřejné zakázky za velmi důležité přesné specifikace veškerých podkladů a dokumentů, sloužící k maximální bezpečnosti zadavatele a k jeho ochraně proti případným kvalifikovaným námitkám ze strany neúspěšných uchazečů.