Analýza systémů

Analýza informačních systémů

Vývoj každého informačního systému počíná detailní analýzou požadavků a návrhem konkrétního řešení. Naše projekty tedy obsahují právě tuto analýzu, dále využitelnou pro samotnou implementaci informačního systému.

Analýza IS sestává z následujících částí, které nakonec vytvoří konzistentní celek:

  • Analýza procesů - veškeré interní procesy společnosti nebo systému jsou pečlivě prozkoumány a nadefinovány jejich vzájemné vztahy a zodpovědnost účastníků za jednotlivé činnosti.
  • Analýza datového modelu - struktura datových entit (jako zakázka, médium apod.) a jejich vzájemných vztahů jsou zmapovány a je nadefinován jejich detailní výčet včetně veškerých datových vlastností jednotlivých entit.
  • Návrh řešení - na základě předešlé analýzy a cílů projektu je vypracován konkrétní návrh řešení specifikující jednotlivé části výsledného informačního systému, detailní soubor jejich funkcí a jejich souvztažnosti k jednotlivým uživatelským rolím v systému.

Pokud chcete získat více informací o tom, jakou analýzu Vám můžeme nabídnout, kontaktujte Miroslava Jaroše. Rád a ochotně Vám vysvětlí jakékoliv podrobnosti.